Extinció automàtica campana

EXTINCIÓ AUTOMÀTICA DE CAMPANA DE CUINA INDUSTRIAL PER A RESIDÈNCIA AL MUNICIPI DE GIRONA 

SISTEMA INTEGRAT MITJANÇANT AGENT EXTINTOR AFFF.