Modul de video analisi

Què és el Mòdul de Vídeo Anàlisi?

És un nou sistema que millora i optimitza les funcions d'un CCTV o sistema de Càmares de Seguretat, aconseguint que les càmeres passin de simplement visualitzar una àrea determinada, a convertir-se en un sistema intel·ligent que interpreta situacions de risc igenera una alerta quan es detecta un esdeveniment critic sense dependre de l'ull humà.  

Llegeixi aquesta informació y posis en contacte amb nosaltres per poder-lo assessorar.  

Quin tipus d'alarma genera i com?

Les càmares detecten un esdeveniment per mitjà del SOFTWARE DE VIDEO ANALISIS i envien al servidor, el qual genera una alarma que pot ser qualsevol de les següents o totes a la vegada: alarma sonora amb sirena, alarma de llums, enviament de correu electrònic al mòbil 3G. 

Detecció d'intrusos:

Aquesta opció s'utilitza per tal de protegir àrees o perimetres de qualsevol intrus, la càmera es configura per tal de generar una alarma davant de qualsevol moviment en una àrea tancada o en un perimetre. 

És programable per espais, hores i dates.