Instal·lació sistema d'alarma anti-intrusió amb gravació permanent

Instal·lació alarma anti-intrusió amb gravacio Instal·lació alarma anti-intrusió amb gravacio

Aquesta setmana estem instal·lant a un dels nostres clients un sistema de alarma anti intrusió vinculada amb un sistema de Gravació permanent. Aquest tipus d'instal·lacions ens permeten que quan hi ha un salt d'alarma, la receptora es conecti al Gravador de la instal·lació i  pugui verificar a través de les imatges - a temps real - de la situació que està passant i verificar amb el client si es tracta d'una falsa alarma o en cas contrari, contactar amb la Policia perquè intervingui amb el menor temps possible.