CONTROL ACCÉS

Disposem d'un ampli ventall de possibilitats per al control de portes i accessos a les seves instal·lacions. 

En funció dels requisits de la instal·lació, es recomana l’ús d’un sistema de control d’accessos autònom o bé centralitzat. Ambdós, s’integren perfectament a les instal·lacions de porter o bé vídeo porter. 

Els sistemes autònoms controlen únicament una porta/accés. Els Estan indicats quan el que es requereix és quelcom senzill, sense registre d’incidències, o com a complement de vídeo porter y permetre l’accés a l’edifici als veïns. Per exemple, en despatxos, garatges, petites oficines, etc. 

Els sistemes centralitzats permeten resoldre instal·lacions complexes, de multitud de portes/accessos i amb funcionalitat molt avançades, com control d’usuaris, horaris, registre d’incidències, zones restringides de pas, etc. 

Disposem de diverses solucions tecnològiques depenent de les funcions que es desitgin realitzar, a més de diversos tipus de lectors que incrementen la seguretat dels seu accessos.