SENYALITZACIÓ

SENYALITZACIÓ INCENDI

Aquestes senyals contra incendis a nivell d’extinció es situen prop d’un element de protecció activa, habitualment en la part superior, segons la normativa vigent. 

La senyalització d’EXTINCIÓ ve definida per a les característiques següents:

- Pictograma de les senyals: Segons la UNE 23033

- Mesures de las senyals: Segons el CTE

- Luminescència: Segons la UNE 23035

- També es realitzen d’acord l’IMO

 

SENYALITZACIÓ EVACUACIÓ

Aquesta senyalització es situa en les vies d’evacuació partint de uns plànols d’evacuació que tindran que existir prèviament.

La senyalització d’EVACUACIÓ ve definida per les característiques següents:

- Pictograma de les senyals: Segons la UNE 23033

- Mides de las senyals: Segons la UNE 23034

- Luminescència: Segons la UNE 23035

- També es realitzen d’acord a l’IMO

 

PLÀNOLS D'EVACUACIÓ

El nostre departament tècnic pot elaborar els plànols d’evacuació del seu edifici, amb la finalitat de definir la ubicació dels senyals, la quantitat i la direccionalitat.. 

Els plànols d’evacuació tindran que complir els requisits següents:

- D’acord a la NBA, UNE 23035 i UNE 23032.

- Contingut en plànol: Segons la UNE 23032

- Necessitats específiques de disseny.